Ajansla Çalışma Rehberi

Ajansla Çalışma Rehberi

Tanışma

Firmanın ihtiyaçlarını öğrenmek için ajans, online veya yüz yüze toplantılar düzenler ve firmanın ajans hakkında detaylı bilgi almasını sağlar. Ajansın sunduğu hizmetler, geçmiş projeler, referanslar ve çalışanlar gibi bilgiler paylaşılır. Ayrıca, firmanın ihtiyaçlarına yönelik öneriler sunulur ve potansiyel hizmetler hakkında bilgi verilir.

Brief

Ajans, firmanın tasarım, yazılım, prodüksiyon gibi ihtiyaçlarını belirler ve bu doğrultuda düşüncelerini paylaşır. Bu aşamada, proje hedefleri, hedef kitle, rekabet ortamı ve bütçe gibi konular firmayla tartışılır ve projede kullanılacak stratejiler belirlenir.

Tasarım

Alınan brief doğrultusunda, farklı kreatif konseptler oluşturulur ve firmanın beğenisine sunulur. Tasarım ekibi, firmanın ihtiyaçlarına en uygun konseptleri üretir ve renkler, fontlar, imajlar gibi ayrıntılar üzerinde çalışır.

Sunum

Yapılan çalışmalar, tarafların yüz yüze veya online bir araya geldiği bir toplantıda sunulur. Karşılıklı olarak değerlendirmeler yapılır ve seçilen tasarım belirlenir. Talep edilen revizeler yapılır ve firmanın onayına sunulur. Bu süreçte, firmanın geri bildirimleri doğrultusunda tasarım geliştirilir.

Sonuç

Onaylanan ürün, tüm aşamaları tamamlandıktan sonra profesyonel ve kullanılacağı platforma uygun bir formatta firmanın eline geçer. Böylelikle, firmanın ihtiyaçları karşılanır ve başarılı bir süreç tamamlanır. Ajans, proje sonrası destekler sunar ve firmanın ürünü etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. Ayrıca, firmanın performansını izler ve gerektiğinde değişiklikler yapılmasını sağlar.