Kurumsal Kimlik Yönetimi

Kurumsal Kimlik Yönetimi

Bir işletmenin kurumsal kimliğini yönetmek birbiriyle bağlantılı olan bir çok unsuru da aynı anda, uyumlu bir şekilde yönetmeyi gerektirir. Bu unsurları 3 başlıkta toplamak mümkün.

1.Kurumsal Tasarım

Kurumsal Kimlik çoğunlukla kurumsal tasarım olarak algılanır oysa kurumsal tasarım kurumsal kimliğin sadece bir unsurudur ve işletmenin görsel imajı olarak tanımlanabilir. Bu nedenle kurumsal kimliğin de en belirgin ve en etkili kısmıdır. Logo, kartvizit, dosya, dijital imza, web sitesi, kurumsal ilan tasarımları, billboard tasarımı, fuar tasarımları, ürün etiket ve ambalajları, ofis dizaynı v.b gibi birçok görsel tasarım unsuru işletmenin kurumsal inşaa sürecinin yapılandırılması açısından önemlidir.

2.Kurumsal Davranış

Kurumsal Davranış kurumsal kimliğin bir diğer önemli unsurudur. İşletmelerin herkese karşı davranışlarının da dilini oluşturur. Çalışanlar, ortaklar, hedef kitle, müşteriler, sektör, medya ve toplumu etkileyen davranış biçimlerimiz işletmenin iç davranış kültürüyle doğrudan ilintilidir. Şirket çalışanların haklarının korunması, yönetim kademesindekilerin liderlik tarzları, şirketin tüm kademelerinde görev alanların benimsedikleri kurumsal değerler kurumsal davranış üzerinde büyük etki yaratır ve bu davranış biçimleri işletmenin kurumsal iletişiminin de tarzını belirlemiş olur.

3.Kurumsal İletişim

İşletmenin kurumsal iç ve dış davranış biçimlerinden damıtarak oluşturduğu kurumsal dil, aynı zamanda kurumsal kimliğin çevresiyle kurduğu iletişim biçimidir. kurumsal slogan, reklam sloganları, ticari faaliyetlerindeki kendini ifade etme biçimi, müşterileri ile kurduğu bağ, basılı, görsel, sosyal, dijital medyada kullandığı iletişim dili işletmenin kurumsal iletişim yaklaşımı ile ilgili oldukça fazla bilgi edinmemizi sağlar.

Özetle Kurumsal kimlik bir işletmenin kendini en net şekilde gösterdiği büyük bir fotoğraftır. İş, hizmet ve çalışma prensiplerine dair güçlü ipuçları barındırır. Kurumsal kimlik, müşteri iletişiminde kullanılan yaklaşım ve dilden yönetim ekibinin liderlik tarzı ve davranışlarına kadar her türlü şirket eylem ve faaliyetini kapsar. Oluşturulan kurumsal kimliğin tutarlı ve sürdürülebilir olması asıl amacına da en etkin şekilde hizmet etmesini sağlar. İyi planlanmış ve stratejik olarak iyi uygulanmış bir kurumsal kimlik işletmeyi farklı kılmak ve rakiplerinden daha iyi bir konuma taşımak için dikkate alınması gereken büyük bir fırsat olarak görülmelidir.